Terug naar overzicht
17 maart 2022

Methoden voor softwareontwikkeling

Wil jij software laten ontwikkelen? Let dan goed op het volgende. Er zijn veel softwareleveranciers, die verschillende methoden gebruiken voor softwareontwikkeling. Het is belangrijk dat je een softwarebedrijf kiest met een methode die bij jou past. Op die manier kun je grip houden op de ontwikkeling van jouw software. 

Wat in dit artikel aan bod komt:

 • Watervalmethode
  • Voordelen van watervalmethode
  • Nadelen van watervalmethode
 • Agile-methode
  • Voordelen van Agile-methode
  • Nadelen van Agile-methode
 • Softwareontwikkelingsmethode kiezen

 

Lundo-developer die werkt met Agile-methode

Watervalmethode

Een van de methoden voor softwareontwikkeling is de watervalmethode. Hierbij wordt de ontwikkeling van software in verschillende fasen uitgevoerd:

 1. Analyse
  Er wordt in kaart gebracht wat de wensen en randvoorwaarden zijn voor de software en wat het doel ervan is.
 2. Functioneel ontwerp
  Vervolgens wordt er vastgelegd wat de op te leveren software moet kunnen.
 3. Technisch ontwerp
  In deze fase wordt vastgesteld hoe de functionaliteit gerealiseerd gaat worden.
 4. Bouw
  Deze fase draait om het schrijven van de broncode van de programma’s.
 5. Testen
  Na het bouwen wordt getest of de software goed volgens de ontwerpen is gebouwd.
 6. Integratie
  Als het systeem klaar en getest is, wordt het in gebruik genomen.
 7. Beheer
  De software wordt beheerd, zodat het optimaal blijft werken.
 8. Onderhoud
  Er zal onderhoud verricht moeten worden om ervoor te zorgen dat het systeem het blijft doen.

 

Bij de watervalmethode wordt het project in de bovenstaande fasen opgedeeld. Daarbij geldt dat ontwikkelaars pas met de volgende fase beginnen, als de vorige fase is afgerond. Als er in een van de fasen een fout wordt ontdekt, dan wordt er helemaal teruggegaan om die fase te corrigeren. Daarna worden de daaropvolgende fasen opnieuw uitgevoerd. 

Voordelen van de watervalmethode

 • Fouten aan het begin van het project kunnen snel worden hersteld.
 • Er wordt veel gedocumenteerd, waardoor kennis makkelijker overgedragen kan worden.
 • Er is veel duidelijkheid, doordat er met vaste fasen wordt gewerkt.
 • De watervalmethode is erg bekend, waardoor veel mensen ervaring hebben en er makkelijker mee kunnen werken.

Nadelen van de watervalmethode

 • Bij wijzigingen in wensen moeten veel fasen opnieuw worden doorlopen.
 • Het is moeilijk om de benodigde tijd en kosten in te schatten.
 • De bouwers moeten wachten totdat de ontwerpers klaar zijn met de ontwerpfase.
 • Testen gebeurt pas later in het project, waardoor fouten niet eerder naar boven komen.
 • Het documenteren is nadelig wanneer het gaat om kleine projecten; het kost te veel tijd.

 

Lundo-medewerkers die werken met Scrum

Agile-methode

De Agile-methode is gebaseerd op iteratieve softwareontwikkeling, waarbij het project niet in één keer wordt opgeleverd, maar in kleine gedeelten (sprints). Per sprint wordt een bepaalde functionaliteit gerealiseerd. Hierbij is er veel contact tussen jou als opdrachtgever en de softwareontwikkelaar. Een groot verschil met de watervalmethode, is dat bij Agile softwareontwikkeling veel meer rekening wordt gehouden met wijzigingen in het project. Bij de Agile-methode kan veel beter om worden gegaan met veranderende omstandigheden gedurende het project. Hierdoor wordt het gewenste eindresultaat sneller bereikt. 

Voordelen van Agile-methode

 • De doorlooptijd van het totale project is korter dan bij de watervalmethode, omdat verschillende fasen tegelijkertijd worden uitgevoerd.
 • Als opdrachtgever wordt je betrokken bij het hele proces.
 • Het product is vaak van hoge kwaliteit, omdat er tussentijds feedback en klantwensen worden verwerkt.
 • Er is minder risico op fouten, omdat projecten continu bijgestuurd kunnen worden.
 • Deze methode zorgt voor minder administratie, omdat je alleen sprints hoeft aan te passen en niet de volledige projectplanning.
 • Door tussendoor te testen, worden fouten en verkeerde beslissingen eerder opgemerkt.

Nadelen van Agile-methode

 • Niet veel mensen zijn bekend met deze methode, waardoor een behoorlijke inleertijd nodig is.
 • Er moet veel tijd worden vrijgemaakt voor contact en afstemming met opdrachtgevers.

 

Lundo-developers die werken aan softwareontwikkeling

Softwareontwikkelingsmethode kiezen

Om erachter te komen welke methode voor softwareontwikkeling het beste bij jou past, is het belangrijk om te kijken naar de grootte van het project en de persoonlijke voorkeuren. Gaat het om een wat kleiner project? Dan kan de Agile-methode prettig zijn. Voor grote projecten kan de watervalmethode veel structuur bieden. Echter, wil je gedurende het project wijzigingen door kunnen geven? Dan is de Agile-methode wellicht een betere optie. Welke methode je ook kiest, zorg ervoor dat je de afspraken goed vastlegt. Zo weet je wat je kunt verwachten.

Softwareontwikkelaar Lundo

Bij Lundo ontwikkelen we via de iteratieve methode. Daarbij maken we gebruik van Scrum en Kanban. Scrum is een werkwijze waarin het team in sprints bepaalde productdelen opleveren. Kanban maakt vervolgens het werkproces visueel en overzichtelijk op een Kanban-board. Hierop zie je wat er nog gedaan moet worden (ready for development), wie waar mee bezig is (in development), wat er getest kan worden (in test) en wat er is afgerond (closed).  

 

Wil jij software laten ontwikkelen met de Agile-methode? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag mee naar de mogelijkheden voor een softwareoplossing voor jouw bedrijf.

 

Neem contact op  Lees meer over Lundo

 

Cookies?

Bij het gebruiken van deze website kan Lundo informatie verzamelen door middel van cookies. Deze informatie kan over jou gaan, jouw voorkeuren of jouw gebruikte device. Geef jouw voorkeur voor cookies aan.

Personaliseren
Accepteren