Terug naar overzicht
25 januari 2023

Scrum team, rollen en ceremonies

Wat is Scrum?

Scrum is een Agile framework voor projectmanagement, dat wordt gebruikt voor het ontwikkelen van producten en diensten. Het is ontstaan in de softwareontwikkeling, maar wordt inmiddels in vele andere branches toegepast. Scrum maakt het mogelijk om complexe en veranderende projecten efficiënt en effectief te beheren. Het team inspecteert regelmatig de voortgang van het project en doet aanpassingen om het project op koers te houden.         

 

Scrum bestaat uit een aantal rollen, ceremonies en artefacten, die samenwerken om het project te voltooien. De rollen zijn: Product Owner, Scrum Master en Development Team. De verschillende ceremonies zijn Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective. En onder artefacten vallen Product Backlog, Sprint Backlog, Increment, Definition of Done en Sprint Goal. In dit artikel leggen we deze termen verder uit.

 

Scrum team in een overleg

Wat zijn de rollen in een Scrum-team?

Scrum heeft drie rollen, die elk een specifieke verantwoordelijkheid hebben bij het uitvoeren van het project. Ze werken samen om ervoor te zorgen dat het project op koers blijft en aan de verwachtingen van de stakeholders voldoet. 

Product Owner

De Product Owner is een belangrijke rol in het Scrum framework. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van een duidelijke en gedetailleerde Product Backlog: een lijst met alle vereisten en functies die het product moet hebben. De Product Owner vertegenwoordigt de belangen van de stakeholder en zorgt ervoor dat deze belangen worden meegenomen in de Product Backlog. Op deze manier voldoet het eindproduct aan de verwachtingen van de klanten.

 

De Product Owner bepaalt bovendien de prioriteit van de items in de Backlog, zodat het Development Team weet welke taken het eerst moeten worden opgepakt. Een andere taak van de Product Owner is het accepteren of afwijzen van het werk dat het Development Team heeft afgerond.

Scrum Master

De taak van de Scrum Master is om het Development Team te helpen bij het toepassen van Scrum en het oplossen van problemen die zich voordoen tijdens de uitvoering van het project. Dit kan variëren van problemen binnen het team of problemen met de stakeholders. De Scrum Master werkt samen met het Development Team en de Product Owner om deze problemen op te lossen.

 

De Scrum Master is ook verantwoordelijk voor het faciliteren van de Scrum ceremonies, zoals de Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review en Sprint Retrospective. Hij zorgt voor een goede structuur en een efficiënte uitvoering van deze ceremonies. 

 

Daarnaast bewaakt de Scrum Master de Scrumprocessen en zorgt hij ervoor dat het Development Team de regels van Scrum begrijpt en toepast. 

Development Team

Het Development Team is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het product, aan de hand van de items uit de Product Backlog. Daarbij hoort het ontwerpen, bouwen, testen en onderhouden. 

 

Het Development Team is ook verantwoordelijk voor het bepalen van de hoeveelheid werk die in een Sprint kan worden afgerond. Dit wordt ook wel de "sprint capaciteit" genoemd. Het Development Team bepaalt ook de planning voor de Sprint en maakt afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Het Development Team werkt samen met de Product Owner en de Scrum Master om ervoor te zorgen dat het product aan de verwachtingen van de klant voldoet en dat het project op koers blijft. Het team is zelfsturend en neemt de verantwoordelijkheid voor het werk dat zij leveren.

 

Scrum Development Team

Wat zijn de ceremonies in Scrum?

In Scrum zijn er verschillende ceremonies die worden gebruikt om het project te beheren en te voltooien. Scrum ceremonies zijn regelmatige overlegmomenten waarin teamleden samenkomen om de voortgang van het project te bespreken en problemen op te lossen. Hieronder zijn de belangrijkste ceremonies beschreven:

 

 1. Sprint Planning: Dit is een ceremonie waarbij het Development Team en de Product Owner besluiten welke taken uit de Product Backlog zullen worden opgepakt in de komende Sprint. Het Development Team bepaalt ook hoeveel werk ze in die Sprint kunnen afronden.
 2. Daily Scrum: Dit is een dagelijks kort overleg waar teamleden hun voortgang bespreken en hun plannen voor de dag delen. Dit helpt teamleden om de voortgang van het project te volgen en problemen snel op te lossen.
 3. Sprint Review: In deze ceremonie wordt de voortgang van het project besproken en wordt feedback van stakeholders verzameld. Het Development Team toont het werk dat zij in de Sprint hebben voltooid en de Product Owner beslist of het werk aan de verwachtingen voldoet.
 4. Sprint Retrospective: Het Development Team kijkt hierbij terug op de afgelopen Sprint en bespreekt wat er goed ging, wat er verbeterd kan worden en wat er anders gedaan moet worden.
 5. Backlog Grooming: In deze ceremonie werken het Development Team en de Product Owner samen aan het onderhouden en verfijnen van de Product Backlog.
 6. Product Demos: Tijdens dit overleg laat het Development Team de klant of stakeholders zien welke nieuwe functionaliteiten of verbeteringen zij hebben toegevoegd in het product.

 

Scrum meeting met gebruik van post-its

Wat is het nut van Scrum ceremonies?

Elke Scrum ceremonie heeft zijn eigen specifieke doelstellingen en bijdrage aan het project. We leggen je hieronder uit welke doelstellingen dat zijn.

 

 1. Sprint Planning: Deze ceremonie helpt het team om de prioriteiten voor het project vast te stellen en een duidelijk beeld te krijgen van wat er in de volgende Sprint zal worden voltooid.
 2. Daily Scrum: Het dagelijkse overleg helpt teamleden om op de hoogte te blijven van de voortgang van het project en problemen snel op te lossen.
 3. Sprint Review: De Sprint Review helpt het team om feedback van stakeholders te verzamelen en ervoor te zorgen dat het product aan de verwachtingen voldoet.
 4. Sprint Retrospective: Dit overleg helpt het team om van hun fouten te leren en verbeteringen door te voeren voor de volgende Sprint.
 5. Backlog Grooming: De Backlog Grooming helpt het team om de Product Backlog up-to-date te houden en prioriteiten voor het project te bepalen.
 6. Product Demos: Deze bijeenkomst helpt het team om stakeholders of klanten te betrekken bij het project en zorgt voor transparantie in de voortgang en feedback.

 

Scrum post-its

Wat zijn Scrum artefacten?

Scrum artefacten zijn elementen die worden gebruikt om de voortgang van het project te volgen en te beheren. Ze worden gebruikt tijdens bovenstaande ceremonies. Hieronder zijn de belangrijkste Scrum artefacten beschreven:

 

 1. Product Backlog: Een lijst met alle vereisten en functies die het product moet hebben. De Product Backlog wordt beheerd door de Product Owner en bevat zowel korte- als langetermijndoelen voor het product.
 2. Sprint Backlog: Een lijst met taken die het Development Team zal uitvoeren tijdens de huidige Sprint. Het wordt samengesteld tijdens de Sprint Planning en wordt gebruikt om de voortgang van het project te volgen.
 3. Increment: Het werk dat het Development Team tijdens een Sprint heeft afgerond, dat aan de vereisten van de Product Backlog voldoet en kan worden gebruikt door de stakeholders.
 4. Definition of Done (DoD): Een document of afspraak waarin is vastgelegd aan welke criteria een product of een onderdeel van een product moet voldoen, voordat het als "klaar" wordt beschouwd.
 5. Sprint Goal: Een korte, bondige verklaring van het doel of de doelstelling van de huidige sprint.

 

 

Cookies?

Bij het gebruiken van deze website kan Lundo informatie verzamelen door middel van cookies. Deze informatie kan over jou gaan, jouw voorkeuren of jouw gebruikte device. Geef jouw voorkeur voor cookies aan.

Personaliseren
Accepteren