DevOps

Wat is DevOps?

DevOps is een aanpak voor softwareontwikkeling, met als doel deze ontwikkeling sneller en betrouwbaarder te laten verlopen. Het brengt softwareontwikkeling (Development) en softwareoperaties (Operations) samen. De naam DevOps is hier een samentrekking van. Met de ops/operations wordt verwezen naar het operationele team dat zorgt voor de release, het uitrollen, het opereren en monitoren van de software. 

 

DevOps combineert ontwikkelaars en operationele teams om de samenwerking en productiviteit te verbeteren door:

 

Neem contact op  Lees meer over Lundo

 

Laptop met DevOps stickers

 

DevOps is veel meer dan een nauwere samenwerking tussen de ontwikkelaars en de ops: het is een gezamenlijke aanpak van een probleem. Een aanpak waarbij alle disciplines van het bedrijf betrokken worden en waarbij communicatie noodzakelijk is. De DevOps benadering bestaat uit plannen, bijhouden, ontwikkeling, bouwen, testen, leveren, bewaken en bewerken. Developers, beveiligingsteams en kwaliteitsengineers werken samen aan de efficiëntie van alle taken die horen bij de lancering van een nieuw product of update. 

Het ontstaan van DevOps

Vroeger waren de vereisten voor een software duidelijk en veranderde de definitie van het product ook niet. De developers codeerden de software, waarna de operationele teams deze implementeerden en uitvoerden op het web of de bedrijfssystemen. De IT-wereld evolueert nu echter steeds sneller. Als gevolg hiervan veranderen vereisten vaak en moet de softwareontwikkeling steeds sneller. Niet alleen moet software sneller op de markt worden gebracht, ook dient deze voortdurend aangepast te kunnen worden. Dit betekent dat ontwikkelaars snel moeten reageren en dat het operationele team regelmatig nieuwe toepassingen moet uitrollen en monitoren. Dit heeft geleid tot de DevOps aanpak. 

DevOps en Agile 

Net als DevOps biedt Agile ook een structuur die de levering van software kan versnellen. Agile is een aanpak waarbij onderdelen van het project gerealiseerd in verschillende sprints, om een product zo efficiënt en snel mogelijk op te leveren. Dit gebeurt in kleine opleveringen, die direct getest kunnen worden. Deze methode verschilt van de traditionele manier van werken waarbij een product pas gebruiksklaar is bij oplevering. 

 

DevOps en Agile kunnen prima naast elkaar bestaan. De DevOps aanpak richt zich op alle fases van softwareontwikkeling en levering. Hierbij kunnen Agile-methoden worden ingezet voor de planning en organisatie van taken en voortgang.

 

Notes voor de Agile-methode

DevOps vs Scrum

DevOps en Scrum zijn allebei werkwijzen die je kunt vinden bij de ontwikkeling van software. Deze methoden zijn gelijktijdig te gebruiken. De combinatie hiervan is de beste manier om veranderingen binnen een organisatie door te voeren. 

Scrum

Scrum is een “Agile” aanpak die het mogelijk maakt om feedback te krijgen van eindgebruikers tijdens het ontwikkelproces. Deze methode is een alternatief voor de watervalmethode, waarbij softwareontwikkeling stap voor stap volgens standaard fases loopt. Bij Scrum wordt het werk opgesplitst in kleine stukjes. De ontwikkelaars krijgen sneller feedback, wat ervoor zorgt dat de software beter op de actuele gebruikersbehoeften is afgestemd. Na iedere sprint van de software kan de klant nieuwe functies uitvoeren of zijn de bestaande functies verbeterd.  

Verschil tussen DevOps en Scrum

Waar Scrum een alternatief is voor de watervalmethode, is DevOps geen alternatief voor Scrum. Het verschil tussen Scrum en DevOps zit in de IT processen waar ze betrekking op hebben. Scrum is bijvoorbeeld gebaseerd op teams die bestaan uit ontwerpers, testers en ontwikkelaars. DevOps daarentegen laat ook het Technisch Beheer (systeembeheerders en operators) nauw samenwerken met het Applicatiebeheer (Development).

 

Andere verschillen tussen DevOps en Scrum zijn:

Communicatie en documentatie: Bij Scrum wordt er gewerkt met dagelijkse vergaderingen waarin de voortgang en knelpunten worden besproken. Hiervan worden geen verslagen gemaakt. DevOps-vergaderingen zijn niet dagelijks, maar zijn veel inhoudelijker van aard. Zo wordt er bij DevOps meer inhoudelijk gecommuniceerd, bijvoorbeeld over een veilige en stabiele testomgeving en de overdracht naar gebruikers. Hiervoor is veel documentatie nodig.

Teamgrootte: Bij DevOps wordt er gewerkt met meerdere teams die een eigen methode kunnen kiezen en onderling met elkaar samenwerken. Scrum-teams daarentegen zijn klein en hebben veel bewegingsvrijheid. 

Planning: Waar het ontwikkelingsproces bij Scrum is opgedeeld in sprints van enkele weken, wordt er bij DevOps gestreefd naar concrete deadlines. 

 

DevOps team

Voordelen van DevOps

Softwareontwikkeling

Lundo (legacy-undo) is een digital agency dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van innovatieve bedrijfssoftware voor uiteenlopende branches. Hierbij staan vernieuwing, optimale klantbeleving en design centraal. We integreren alle belangrijke functionaliteiten in moderne platformen, die continu meegaan met de regelgeving en technische mogelijkheden. Wil je meer weten of wil je eens vrijblijvend sparren over jouw project? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Neem contact op